Investors

For shareholders

Analyst coverage

Firm Analyst Phone E-Mail
Alfa Bank Boris Krasnozhenov +7 (495) 795 36 12 bkrasnozhenov@alfabank.ru
BCS Kirill Chuyko +7 (495) 785-53-36 kchuyko@bcsgm.com
BCS Ahmed Aliev +7 (495) 785-53-36 aaliev@bcsgm.com
Sberbank Pavel Kazarnovskiy - PLKazarnovskiy@sberbank.ru
Bank Sinara Dmitriy Smolin +7 (916) 555-79-97 smolindv@sinara-finance.ru
 
Subscribe To News Letter